Menu
A+ A A-

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ

  • Hits: 5653
Share

Η σημερινή ύφεση επηρεάζει όλα τα μήκη και πλάτη κάθε οικονομικής δραστηριότητας.

Προβληματίζει όλα τα κράτη, όλες τις επιχειρήσεις καθώς και όλους τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλά έχουν γραφεί και πολλά περισσότερα έχουν ειπωθεί για τα  αίτια αλλά και την προοπτική εξόδου από την κρίση.

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Αυτή η περίφημη Παγκόσμια Οικονομική κρίση επηρεάζει τον Ιδιωτικό Τομέα κατά δύο τρόπους
•    Καταστροφολογική, απαισιόδοξη με μόνη διέξοδο την «πάση θυσία» επιβίωση
•    Ευκαιρία ανασυγκρότησης, επανεξέτασης όλων των παραμέτρων μιας
επιχείρησης με στόχο φυσικά την επιβίωση της αλλά και την εξασφάλιση της
μελλοντικής της πορείας.

Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε κάθε επιχείρηση να:
- Επανελέγξει την ανταποδοτικότητα κάθε δαπάνης για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
- Επανεξετάσει τα περιθώρια βελτίωσης της παραγωγικότητας
- Αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
- Ενδυναμώσει τις πωλήσεις
- Αναζητήσει νέες αγορές και νέους τομείς δραστηριότητας.


Βέβαια, όλα τα ανωτέρω αποτελούν στόχους Βελτίωσης ενός Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και καθιστούν προφανές ότι η δεύτερη οπτική γωνία για να δει κάποιος τη σημερινή συγκυρία είναι ο δρόμος της Ποιότητας;

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Οι επιχειρήσεις όσον αφορά την ενασχόληση με την ποιότητα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
- Σε εκείνες που χρησιμοποιούν την ποιότητα (είτε διαθέτουν πιστοποιημένα
Συστήματα διαχείρισης είτε όχι, είτε συμμορφώνονται με την κείμενη  νομοθεσία είτε όχι)
-  Και σε εκείνες που μέσα από την καθημερινή πρακτική τους προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους, την εξυπηρέτηση του  πελάτη, το επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού τους, την απήχησή τους στις αγορές και την οργάνωσή τους.
Αυτές οι επιχειρήσεις θα κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρήσουν τη νομοθεσία, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές,  θα προσπαθήσουν να έχουν ικανοποιημένους εργαζόμενους και για απόδειξη των παραπάνω, θα επιζητήσουν πιστοποίηση των Συστημάτων 6ιαχείρισης τους. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές που η ποιότητα είναι μέρος της καθημερινότητας τους και όχι απλή συμπλήρωση εγγράφων.

Η S.Q.S.S. ως Φορέας Πιστοποίησης λειτουργεί ως το ουδέτερο μάτι που θα επιβεβαιώσει τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων θα τις βοηθήσει να μην σκεφθούν ποτέ να χαμηλώσουν την ποιότητα ή ακόμα και να διακόψουν την πιστοποίησή τους και σε περίοδο οικονομικής κρίσης θα ενδυναμώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα προσβλέποντας στην ικανοποίηση του πελάτη τους και όχι στο βραχυπρόθεσμο οικονομικό συμφέρον τους.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Η οικονομία κάνει κύκλους. Βέβαια η τωρινή κακή οικονομική συγκυρία έχει και μεγάλο βάθος και μεγάλη διάρκεια. Όμως είναι βέβαιο ότι θα ξεπεραστεί όπως τόσες και τόσες κρίσεις. Τα τελευταία 25 χρόνια που εμφανίσθηκαν οι έννοιες της Ποιότητας, της Πιστοποίησης και της Διαπίστευσης στη χώρα μας υπάρχει μια συνεχής διεύρυνση της εφαρμογής τους σε συνεχώς περισσότερες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα η αύξηση του καταναλωτικού επιπέδου των πολιτών, η  ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος, η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία καθιστούν ολοένα και περισσότερο απαιτητή τη συμμόρφωση με τη Νομοθεσία, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές αφενός και αφ’ ετέρου την διεύρυνση της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης.
Ταυτόχρονα οι κρατικές αρχές σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπιστεύονται όλο και περισσότερο τους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης και τους εκχωρούν το δικαίωμα των ελέγχων που οι ίδιες, λόγω του όγκου των απαιτούμενων ελέγχων είναι αδύνατον πια να διεκπεραιώσουν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι Φορείς Πιστοποίησης δεν θεωρούνται
«έκτακτη φορολογία» ή μηχανές «έκδοσης εγγράφων» όπως κάποιοι συνηθίζουν να μας αποκαλούν στη Χώρα μας. Αντίθετα θεωρούνται απαραίτητοι για να υπηρετούν τόσο την Ποιότητα των προϊόντων όσο και την Ασφάλεια του Πολίτη.

Επομένως οι προοπτικές της πιστοποίησης ΚΑΙ στην Χώρα μας σαν μέλους της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα ευοίωνες.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας{ΣΔΠ} εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ίδια την εταιρεία που το εφαρμόζει ή από τρίτους (όπως οι Οργανισμοί πιστοποίησης, οι προμηθευτές) ως εργαλείο για τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη, της Νομοθεσίας ή της ίδιας της εταιρείας. Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, εξασφαλίζει:
•    Την κατανόηση και την ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων
•    Την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών  
•    Τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως
•    Την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία

 

 

 

Share

Contact

117 Notara & Skouze Str. 18536, Piraeus
Tel. +30 210 4180375
Fax. +30 210 4180875
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.sqss.gr